Home

VuV.jpg

Bezoek aan een verzamelaar: Aziatisch porselein in Den Haag

Op zondag 7 augustus 2016 was de vereniging te gast bij een verzamelaar van Aziatisch porselein in Den Haag. Met een groep van zo’n 25 leden hebben we een heerlijke middag gehad met veel porselein en interessante gesprekken. De leden werden ontvangen in het appartement van de verzamelaar met koffie en thee met een koekje. Na een korte inleiding door Cees Broekhof vertelde de verzamelaar wat over zichzelf en over zijn verzameling. Ooit begonnen met kleine dingetjes die je kon betalen en nu een huis vol Aziatica waarvan grotendeels Chinees en Japans (export)porselein, maar ook enkele Islamitische stukken en Delfts. Het keramiek stond werkelijk overal in huis en we werden uitgenodigd om ook vooral overal even een kijkje te nemen. Van de kraakborden in de slaapkamer tot wat kleiner werk in de wc en twee grote Swatow vazen in de woonkamer. Kasten gingen open en leden werden uitgenodigd tot het oppakken en bekijken van objecten. Of de verzamelaar niet bang was dat er iets kapot zou gaan. “Nee, de kinderen en kleinkinderen renden en rennen door het hele huis en er is nog nooit iets gebroken. Herstel, de hulp heeft een keer iets niet goed terug gezet wat kapot is gevallen.”

 

Naar het einde van het bezoek werden de leden ook nog verwend met stokbroodjes en schalen verse vis. Heerlijk met een glaasje wijn of fris erbij. Een eerste ‘bezoek aan een verzamelaar’ dat al onze verwachtingen heeft overtroffen.

 

Het was een geweldige en interessante middag en er is veel gepraat en gediscussieerd over verschillende stukken uit de collectie. Via deze weg willen we graag de verzamelaar nogmaals bedanken voor de heerlijke middag.

 

Heeft u ook een mooie verzameling waar u iets over kunt vertellen, laat het ons weten. Wellicht staan we volgend jaar met een aantal leden bij u in de woonkamer. Wij zullen u natuurlijk op alle mogelijke manieren helpen met de organisatie van te voren en op de dag zelf.

 

 

Tot op de volgende excursie.

Anna en Anniek

Lees meer

Beekhuizen bierpul.jpg

Uitreiking Isingsprijs en glassymposium

Stichting Het Historisch Gebruiksglas is opgericht voor het verrichten van onderzoek naar historisch gebruiksglas. Voorwerpen die een functie hadden in het dagelijks leven of gebruikt zijn bij bijzondere of feestelijke gelegenheden en niet gemaakt zijn als uiting van kunstzinnigheid. De stichting heeft de Prof. Dr Ina Isingsprijs ingesteld, die tweejaarlijks uit zal worden gereikt aan de schrijver van het beste artikel over historisch glas.

 

Prof Isings is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en oud- conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Jarenlang heeft zij op vele terreinen van het oude en antieke glas baanbrekend werk verricht. Wij willen een stroom van artikelen op gang brengen door verzamelaars, antiquairs en medewerkers van musea of universiteiten te stimuleren hun kennis, vragen of meningen te publiceren.

 

Deze prijs wordt uitgereikt tijdens een symposium op zaterdag 12 november in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, in Leiden. Het symposium is ook toegankelijk voor leden van de Nederlandse vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas.

Het vindt plaats van 14.00 tot 16.30 uur en wordt afgesloten met een borrel tot uiterlijk 17.30 uur, als het museum gaat sluiten. Voorafgaand heeft iedereen gelegenheid het museum te bezoeken.

Van 13.30 tot 14.00 uur is er inloop met koffie. Daarna volgen enkele lezingen:

 

Door het venster van Ina Isings: Vroegmiddeleeuws glas in Nederland

Dr. Annemarieke Willemsen, conservator Mideleeuwen, RMO

 

Het RMO bezit de grootste collectie vroegmiddeleeuws glas van Nederland, zowel bekers en ander vaatwerk als kralen. Het grootste deel is afkomstig van opgravingen in Rhenen en Dorestad, waar Ina Isings het bestudeerde. Tot ongeveer 700 na Chr. werden glazen bekers, schaaltjes en kralensnoeren meegegeven in graven; deze objecten zijn vaak prachtig heel gebleven. Van ca. 700 tot 900 werd luxueus glaswerk, kleurrijk en soms met goudblad versierd, via de handelsstad Dorestad door heel Europa verspreid.

 

'Een roemer moet groen zijn'

Peter Korf de Gidts, antiquair glasspecialist

 

De handel in gebruiksglas in de 17e eeuw


Classificatieproblemen met wijnflessen

Dr Hemmy Clevis, gemeentelijk archeoloog Zwolle

 

De meeste data op het gebied van flessen en dateringen daarvan komen van verzamelaars. Het wordt echter moeilijk als je een en ander wilt classificeren en naar de opeenvolging van de successievelijke modellen wilt kijken.Na een korte pauze vindt de uitreiking van de eerste Isingsprijs plaats. De winnaar houdt vervolgens een voordracht over zijn of haar prijswinnende artikel.

 

Loodglas in de achttiende eeuw, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Drs Anna Laméris

Anna is met haar broer en zus eigenaar van het familiebedrijf Frides Laméris Kunst en Antiek. Ze studeerde kunstgeschiedenis en publiceert regelmatig over glas.

 

16.30 uur, afsluiting en borrel

 

De deelname aan het symposium is ook toegankelijk voor leden van onze vereniging en is gratis. Wel vraagt het museum een museumjaarkaart mee te nemen of een kaartje te kopen. En de stichting stelt een bijdrage in de kosten zeer op prijs. Deze stichting  komen voort uit particulier initiatief, ontvangen geen subsidie en zijn voor ons werk afhankelijk van bijdragen.

 

Voor de goede voorbereiding van het symposium worden deelnemers gevraagd zich vantevoren aan te melden bij:  

glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

 

www.hethistorischgebruiksglas.nl"

 

Lees meer

Arita_IV_-_Debora_Makkus.jpg

Arita porselein op doek

Japanmuseum SieboldHuis in Leiden toont van 9 september tot en met 27 november 2016 een inspirerende tentoonstelling waarin een hedendaagse kijk op een klassiek Japans onderwerp gegeven wordt. Met ‘Arita. Schilderijen van Debora Makkus’ worden in de schatkamer van Japanmuseum SieboldHuis de realistische stillevens van Makkus getoond, naast de originele Japanse porseleinen objecten die als inspiratiebron voor haar schilderijen dienden.

 

Dit jaar wordt gevierd dat de porselein-industrie in Arita 400 jaar bestaat. Het uitvoerig gedecoreerde Japanse porselein uit de Edo-periode (1603-1868) dat via VOC-schepen naar Nederland kwam, vormt de inspiratiebron voor de serie schilderijen die Debora Makkus (1972) in opdracht van Japanmuseum SieboldHuis voor deze tentoonstelling maakte.

 

Uit de Siebold-collectie, de collectie van Museum Volkenkunde, het Rijksmuseum, Keramiekmuseum Princessehof, het Groninger Museum en een privécollectie heeft zij bijzondere objecten geselecteerd die centraal staan in haar realistische stillevens.

De lichtval in de de schilderijen doet denken aan de 17e-eeuwse schilderkunst, maar de compositie is eigentijds. Soms kiest zij ervoor om een detail van het origineel weg te laten of aan te passen als dit de spanning of harmonie van het schilderij verhoogt. De techniek en werkwijze van de kunstenaar wordt toegelicht in een film, die speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt is. Naast de gedetailleerde schilderijen zullen de originele porseleinen Arita meesterwerken en enkele zeldzame Hirado objecten, in een plaats nabij Arita vervaardigd, getoond worden in de tentoonstelling.

 

Gelijktijdig met ‘Arita. Schilderijen van Debora Makkus’ is de tentoonstelling ‘Strijd om de Macht. Prenten van Hideo Takeda’ te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Genpei-oorlog aan de hand van de prenten. Deze serie Genpei-prenten van Takeda worden geroemd om de zorgvuldige detaillering en spannende verbeelding van de strijd om de macht.

 

Bij deze tentoonstellingen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling, lezingen, workshops, en rondleidingen op www.sieboldhuis.org.

 

Japanmuseum SieboldHuis, Rapenburg 19, Leiden.

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Entree: € 8,00

Museumkaart geldig

kinderen t/m 12 jaar gratis

 

Lees meer

celadon.jpg

Celadon, een mysterieus glazuur

Galerie Loes en Reinier in Deventer brengt van 20 November tot 31 December 2016 werk van een aantal internationale kunstenaars met als gemeenschappelijke noemer het mysterieuze blauw-groen glazuur Celadon. Door deze keramisten samen te brengen in deze tentoonstelling hopen de galeriehouders een standaard van eigentijds celadon te realiseren. In China waar celadon al sinds lange tijd bekend stond als groen steengoed of groen porselein werd het material gewaardeerd als was het Jade. Oorspronkelijk komt de naam celadon uit Frankrijk kwam waar een herder, Celadon geheten de hoofdrolspeler was in een 17e eeuws toneelstuk. Sindsdien verspreidde de naam celadon zich over de gehele wereld. Zelfs in China ging men het glazuur celadon noemen.

 

Er is werk te zien van onder meer de volgende kunstenaars:

Jean-François Fouilhoux concentreerde zich lange tijd op het doorgronden van de geheimen van het blauw en groen, soms groenachtig bruin of grijzig glazuur, transparant, half transparant met een zekere diepte, of geheel opaak, hoogglanzend dan wel zijde-achtig halfmat. Het nam tien jaar van experimenteren met glazuur recepten, het over elkaar zetten van laag na laag glazuur, stoken en opnieuw stoken, alles met het doel om de kwaliteit te bereiken van die ene Longquan grafurn die tentoongesteld stond in het Museum Guimet in Paris en die zijn passie had doen ontbranden.

 

Daarnaast is werk te zien van Masamichi Yoshikawa. Ook hij is een echte beeldhouwer die zijn objecten uit een massieve klomp porseleinklei snijdt. Een spectaculair lichtblauw transparant celadon-glazuur kenmerkt zijn werk.

 

Xavier Duroselle en Matthieu Robert zijn meer klassiek georiënteerde keramisten en specialisten in glazuren die hun oorsprong in de Oriënt hadden en die celadon toepasten op hun eigen manier. Voor deze tentoonstelling nu is Matthieu Robert zich weer gaan toeleggen op het celadon, deze keer op celadon  met een geschubd karakter. 

 

Claude Champy werkt hoofdzakelijk in steengoed overdekt met slechts een zwart en een wit glazuur, gestookt in een houtoven met een snufje zout beoefent hij ook een tweede lijn van werk bestaande uit steengoed of porselein voorzien van celadon-glazuur dat in de houtoven een speciale kwaliteit verkrijgt.

 

De Brits/Japanse keramist Takeshi Yasuda, bekend van zijn driekleurig ‘sansai’ keramiek en zijn ‘cream-ware’ verraste in 2001 met porselein met celadon-glazuur waarvoor hij diepgaande onderzoekingen had gedaan in China.

 

Het werk van van Fritz Rossmann bestaat uit porselein met groenblauw transparant celadon-glazuur. In 2013 toonde deze galerie al dit werk, delicaat gedraaid en vervormd porselein met toepassing van kleine openingen (zoals in de Chinese Rijstkommetjes) in het porselein, die zichzelf vullen met glazuur in het stookproces. In zijn nieuwste werk varieert hij nog meer met deze openingen en bovendien past hij op de buitenwand van zijn potten een mat zwart glazuur toe zodat het werk een speelse lichtgevende uitstraling verkrijgt die heel sterk werkt als je het onder een lamp plaatst.

 

Een ontdekking is het werk van de Koreaans/Duitse keramiste Si Sook Kang. Zij maakt streng uitgevoerde studiokeramiek zoals gedraaide dekselpotten in een stijl die zowel haar Aziatische origine als het sterke Duitse design zoals dat gepropageerd werd door het Bauhaus benadrukt. Zij werkt haar keramiek af met een prachtig glanzend transparant celadon glazuur in een variatie van tinten.

 

Foto: Takeshi Yasuda, Ice break celadon 2006

 

 

Loes & Reinier International Ceramics

Korte Assenstraat 15, Deventer

www.loes-reinier.com

 

 

openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 11-18 uur

zaterdag 11-17 uur.

 

Lees meer

image005.jpg

Sexy Ceramics in Leeuwarden

In Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is van 27 augustus 2016 tot en met 9 juli 2017 een zinderende tentoonstelling over erotiek en keramiek te zien. Sexy Ceramics doorloopt aan de hand van Aziatische en Westerse keramiek alle fases van het liefdesspel. Van de eerste aanraking en voorzichtige hofmakerij tot expliciete seks. Klassieke Griekse vazen, verfijnd Aziatisch porselein en moderne keramiek nemen de kijker mee in de wereld van seks en verleiding. Er is aandacht voor verborgen symbolen, suggestieve vormen en expliciete objecten, maar ook voor de sensualiteit van het materiaal klei zelf.

Vervolgens wordt de bezoeker verleid het liefdesspel verder te ontdekken. In een weelderige zaal wordt de aandacht gevestigd op keramische voorwerpen waarin hofmakerij centraal staat. Courtisanes, femmes fatales, verleidelijke muiltjes en ondeugende herderstaferelen zorgen dat het bloed sneller gaat stromen en de eerste blosjes op de wangen verschijnen.

A dirty mind is a joy forever: met een beetje fantasie zie je sensuele vormen waar anderen die niet zien. Rondingen en welvingen doen denken aan de vormen van het menselijk lichaam. Zien we in een vaas een paar vrouwenbillen of slaat onze verbeelding op hol? Soms zijn de erotische verwijzingen suggestief, dan weer ben je omringd door ontblote borsten, ruwe mannenlijven en bevallige dames die niks aan de verbeelding over laten.

 

Peepshow

De peepshow vormt het ‘hoogtepunt’ van de tentoonstelling. Bezoekers kunnen gluren naar tegels met erotische afbeeldingen, pornografisch porselein en geboetseerde dildo’s. Hier wordt duidelijk dat door de eeuwen heen flink wat geslachtsdelen en seksscènes zijn afgebeeld in de keramiek. Voor deze laatste zaal wordt vanwege de expliciete content een leeftijdsgrens van 16 jaar gehanteerd.

 

Voor deze tentoonstelling heeft Keramiekmuseum Princessehof kunstwerken geleend uit de collecties van onder anderen het Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, het Groninger Museum en verschillende particuliere verzamelaars. Ook Seksmuseum de Venustempel in Amsterdam levert een aantal objecten, waaronder een serie porseleinen dia’s met 19de-eeuwse porno. Perspekt Studio’s uit Haarlem is verantwoordelijk voor de vormgeving van de tentoonstelling en werkte mee aan het concept.

 

Chinese erotische kunst uit de collectie Bertholet

Speciaal voor deze tentoonstelling leent de Amsterdamse kunstverzamelaar Ferry Bertholet het Princessehof erotische keramiek uit zijn privécollectie. Het museum zal zestien objecten van Chinees porselein naar Leeuwarden halen. Hieronder zitten plastieken van verleidelijke courtisanes, poserende naakte vrouwen en expliciete seksscènes.

 

Historische afbeeldingen, verborgen symbolen en bekende liefdesverhalen uit Oost en West vormen een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling Sexy Ceramics. Courtisanes, femmes fatales, sensuele muiltjes en ondeugende herderstaferelen tonen een wereld vol verleiding. Een aantal bruiklenen uit de collectie Bertholet illustreert deze verhalen prachtig. Het explicietere werk zal te zien zijn in de zaal met de peepshow, waarvoor een leeftijdsgrens van 16 jaar gehanteerd wordt.

 

Kunstschilder, schrijver, collectioneur en restaurator Ferry Bertholet werd geboren in 1952 en studeerde van 1970 tot 1976 aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Hij staat bekend als kenner van Chinese erotische kunst en Japanse prenten. Van zijn hand zijn inmiddels zes kunstboeken in verschillende talen uitgebracht. In 2014 was de Chinese erotische collectie van de Bertholet collectie te zien in Sotheby’s Art Gallery te Hong Kong. Vervolgens werden enkele van de belangrijkste stukken gebruikt in tentoonstellingen van het British Museum, het Berkeley Art Museum, De Nieuwe Kerk en het Rijksmuseum te Amsterdam.

 

Keramiste Alexandra Engelfriet bekleedt wand met klei

Voor de tentoonstelling bekleedde de gerenommeerde keramiste Alexandra Engelfriet de wanden van een tentoonstellingszaal met klei, zodat bezoekers letterlijk met het materiaal worden omgeven.

 

Foto: Liefdespaar op bed, circa 1918 – 1922, Shanghai, China, porselein. Collectie Bertholet, Amsterdam. Foto: Michiel Elsevier Stokmans

 

Lees meer

Nu uit!   Nummer 231

Amp laag.jpg

In dit nieuwe nummer vindt u de volgende artikelen


Veelzijdigheid op de grens van abstractie

De kunstenaar en ontwerper Amp Smit (1903-1976) is in 1929 en 1930 maar kort in dienst bij de Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda. Hoewel de omstandigheden moeilijk zijn, weet hij in de inspirerende omgeving van de ‘Afdeeling Kunstnijverheid’ optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden, en schept een overtuigend oeuvre van kunstaardewerk.

 

Boheemse en Silezische glazen uit de 16e tot de 19e eeuw in de collectie van het Rijksmuseum 

Boheemse en Silezische glazen zijn wereldwijd vertegenwoordigd in talrijke glascollecties. En ook het Rijksmuseum herbergt een aantal stukken van de zestiende tot de negentiende eeuw. Nicole Brüderle, conservator van het Rijksmuseum licht de highlights uit de collectie toe. 

 

Draken, dodo’s en gedrochten

‘Cirque de Pepin’ is het pseudoniem van de Haagse kunstenaar Pepijn van den Nieuwendijk (geb. 1970). Het is tevens een verzamelterm voor de wonderlijke belevingswereld, die Van den Nieuwendijk via zijn oeuvre heeft geschapen. Vrij werk in keramiek vormt daarvan een belangrijk onderdeel.

 

Vreemde vogels, Chinese symboliek op enkele porseleinen schotels 

Bij de interpretatie van een nieuwe voorstelling is het verstandig om eerst goed te kijken wat precies is afgebeeld, om daarna uit te zoeken wat de betekenis van de voorstelling in de symboliek van de betreffende cultuur kan zijn.

 

Gebroken licht

Glasspecialist Michel Hulst vertelt over een belangwekkende vondst van zestiende-eeuws vensterglas en gebrandschilderd glas in Egmond-Binnen. Bij archeologisch onderzoek aan de Abdijlaan 15-17 te Egmond-Binnen, werd in 1997 de bakstenen fundering van een huis met een volgestorte kelder blootgelegd, waarschijnlijk naar aanleiding van een brand, waarbij het huis vermoedelijk grote schade heeft opgelopen.

 

 

 


 

 
 
 © Vormen uit vuur