Home > Vereniging > Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 17 april 2021

Elektronisch middels zoom.

 

Deelname aan de online vergadering is uitsluitend mogelijk na opgave via ledenadministratie@vormenuitvuur.nl

Belangrijk is dat u zich uiterlijk vrijdag 9 april aanmeldt: in de week vóór de ALV ontvangt u per mail een link om deel te nemen.

 

Uitnodiging en programma Algemene Ledenvergadering 2021.pdf

 

 

Ledenonderzoek

In 2023 bestaat de vereniging 70 jaar. Wie zijn onze leden? Wat vindt u van de activiteiten die het bestuur ontplooit? Om een beeld hiervan te krijgen, nodigen wij u uit om het onderzoek in te vullen dat speciaal door de marketingwerkgroep is ontwikkeld.

Onder de inzendingen wordt een mooie publicatie verloot.

Link naar het ledenonderzoek

 

 

 

© Vormen uit vuur